Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Servicenumre:

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
Mandag til Fredag: 8.00 til 17.00
Partikkelmåler BQ20

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Nyheter
 3. Oversikt
 4. Partikkelmåler BQ20 registrerer belastningen

Finstøv-farer lurer overalt

Partikkelmåler BQ20 registrerer belastningen

Finstøv består av en kompleks blanding av mange ulike partikler – og den nye partikkelmåleren BQ20 måler omgivelsesluften for innholdet av disse fine og svært fine støvpartiklene. Apparatet er designet som en kompakt miljømåler og registrerer i tillegg til finstøv-belastningen også lufttemperaturen og luftfuktigheten.

Finstøv er en bidragsyter til luftveisplager, økning i astmaanfall og lungekreft, og må tas på alvor. Belastningen utendørs har lenge vært i fokus i offentligheten – men finstøvbelastningen er ofte høyere innendørs enn på gata.

Hjemme belastes luften av matlaging, steking, støvsuging samt bruk av laserskrivere og kopimaskiner, åpen peis og fyring med pellets. Også på arbeidsplassen bruker du laserskrivere og kopimaskiner. I håndverket er faren fra finstøv nesten allestedsnærværende. Vår BQ20 måler raskt og presist størrelsen på finstøvbelastningen i romluften – både hjemme og på arbeidsplassen.

BQ20 registrerer støvfraksjonene PM10 og PM2.5 samtidig

Finstøv deles inn i ulike fraksjoner etter størrelse. Jo mindre finstøvpartiklene er, desto lettere trenger de inn i luftveiene, helt inn i de dypeste lungesjiktene, og derfra ut i blodets kretsløp og til alle andre organer i kroppen. Med BQ20 kan støvfraksjonene registreres i henhold til den internasjonale PM-standarden (Particulate Matter) som PM10 og PM2.5 samtidig:

 • Støvstørrelsesfraksjonen PM10 – også kalt E-støv – omfatter alle partikkelstørrelser som kan pustes inn og trenger inn i nesehulen. Den aerodynamiske diameteren er mindre enn 10 mikrometer.
 • Støvstørrelsesfraksjonen PM2.5 – også kalt A-støv – omfatter alle de fineste partiklene som går inn i alveolene og trenger helt inn i bronkiene og lungeblærene. Den aerodynamiske diameteren er mindre enn 2,5 mikrometer.
BQ20 fargedisplay

Vår BQ20 måler de kvantitative konsentrasjonene av luftbåret E-støv (PM10) og A-støv (PM2.5) og viser andelene per kubikkmeter romluft direkte og numerisk på fargedisplayet. I tillegg informerer en søyleindikator med fargede søyler om statusen til partikkelbelastningen akkurat der og da. På den måten er det med BQ20 mulig å gi en rask og pålitelig kvantitativ uttalelse om den rådende finstøvkonsentrasjonen til enhver tid.

Partikkelmåler BQ20 – perfekt for overvåkning av luftkvaliteten

Måleren BQ20 gjør det mulig å definere individuelle grenseverdier. Når disse overskrides, signaliseres dette med en akustisk alarm – en spesielt nyttig funksjon ved bruk av måleren for kontinuerlig overvåkning av rom innendørs. For slik permanent bruk kan strømtilførselen også skje direkte med USB-kabel for å skåne batteriet til det ellers mobile, batteridrevne apparatet.

Måleren BQ20 leveres med stativfot og integrerte gjenger for feste av stativ. Begge deler gjør det mulig å stille måleren opp på en praktisk måte, for eksempel for kontinuerlig overvåkning eller for lengre måleserier. Det kan lagres opp til 5 000 datasett i det interne minnet.

Fordeler i praksis

 • Kompakt miljømåleenhet for registrering av finstøvbelastning og klimadata
 • 2-tommers fargedisplay for samtidig visning av alle parametrene som er målt
 • Minne for opptil 5 000 datasett
 • Direkte omregning og visning av romluftens andeler av E-støv og A-støv i mikrogram per kubikkmeter luft
 • En ekstra fargeindikatorfremstilling med automatisk akustisk alarm for rask registrering av kritiske partikkelkonsentrasjoner
 • Integrert stativkobling og stativ
BQ20 med integrert stativ